Утпанна Екадаши (Маргаширша-кришна)

Сута Госвами разказва защо на Утпанна Екадаши е най-благоприятно да се спазва пост. Добре е в деня преди поста да се почистят зъбите, а когато слънцето залязва, да се приеме вечерята.
На следващия ден, в деня на екадаши, се спазва пост от сутринта, като в 12 часа отдадените трябва да направят умиване в река или в езеро, като колкото по-малко е мястото за къпане, толкова по-малка е ползата от свещеното умиване. Ако няма възможност за къпане в езеро, преданоотдаденият трябва да се измие с хубава чиста вода, като през това време пее молитвата:

„О Ашвакранте! О Ратхакранте! О Вишнукранте! О Васундхаре! О Мриттике! О Майко Земя! Милостиво отстрани всички мои грехове, натрупани в предишни животи, за да мога да вляза в свещената обител на Всевишния Бог”. По време на молитвата тялото се намазва с кал.

В деня на поста не е добре да се общува с нерелигиозни хора, с кучеядци, крадци и лицемери, с безнравствени хора, атеисти, прелюбодейци, разбойници и други извършители на греховни дейности. Ако се случи общуване с такъв човек по време на поста, трябва незабавно преданоотдаденият да се очисти, като погледне директно в слънцето.

След умиването, отдаденият трябва с преданост и с чисто съзнание да поднесе на Бог Говинда най-добрата храна, цветя, светлина и други. През деня не трябва да се спи и да се прави секс.
Без да приема вода и храна отдаденият трябва през цялата нощ с радост да възпява Бог, за да Го удовлетвори, като също така предложи на квалифицирани брамини дарения и се моли за прошка за оскърбленията, които неволно им е нанесъл.

Сута Госвами разказва за резултатите от спазването на поста на екадаши.
Резултатите от спазването на поста са равни на посещението на Курукшетра в ден на
слънчево или лунно затъмнение, те са 100 пъти по-големи от резултата от жертвоприношение на кон, те се равняват на храненето на 1000 просяци дневно в продължение на 16000 години. Човек, спазил според правилата поста на екадаши един единствен път, получава резултати, 10 пъти по-големи от даряването на хиляда крави на квалифицирани брамини, изучили Ведите.

„И така, казва той, аз описах най-добрия от всички пости.“

На следващия ден, двадаши, преданоотдаденият трябва да се помоли:

„О Пундарикакша, о лотосооки Боже, сега ще се храня. Моля те, защити ме.“

След което мъдрият преданоотдаден трябва да предложи в лотосовите нозе на Бог цветя, вода и храна, и възпявайки мантра да Го помоли да приеме храната. След предлагането преданоотдаденият трябва да отпие вода, да хапне от храната и да спазва следните осем правила в деня двадаши, именно: да не спи през деня, да не яде в чужд дом, да не яде повече от веднъж, да не прави секс, да не яде мед, да не яде от бронзови съдове, да не яде урад-дал, да не втрива растително масло в кожата си.
Ако в този ден се наложи да говори с паднали хора или извършващи грехове, преданоотдаденият трябва да се очисти, като изяде лист туласи или плод амалака.

До изгрева на слънцета в деня двадаши преданоотдаденият трябва едниствено да се занимава с предано служене, раздаване на милостиня на брамините, огнени жертвоприношения и молитва.

Ако някой се намира в трудни обстоятелства и не може да прекъсне правилно поста си в деня двадаши, то може да го прекъсне като отпие вода и няма да е грешка, ако по-късно приеме храна.

Така завършва повествуванието за славата на Маргаширша-кришна eкадаши или Утпанна eкадаши, от „Вхавишя-уттара пурана“.

One Comment

  1. Обратна връзка: Днес: Утпанна Екадаши, Нарахари Саркар (напускане) | vaisnava.org

Коментарите не са активни