Шрила Баладева Видябхушан

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж

Шрила Баладева Видябхушан

Шрила Баладева Видябхушан

Точното време и място на раждане на Шри Баладева Видябхушан са неизвестни. Може би някой ден историците ще могат с положителност да установят тези факти.От малкото информация, която имаме за живота му можем да предположим, че е бил роден през 17 век. Макар да не знаем точното име на селото, където се е родил, то най-вероятно се намира в областта Беласор в Ориса, някъде близо до Ремуна. От датата, дадена в неговия коментар към „Става-мала” на Рупа Госвами става ясно, че Баладева все още е бил жив след битката в Пласи през 1757 г.

Знаем, че Баладева е учил в едно от селцата около езерото Чилка в северна Ориса. Там той изучавал граматика, поезия и логика, достигайки съвършенство във всички тези предмети. На същото място започнал и обучението си върху Веданта, но за да разбере коментарите в по-голяма дълбочина, заминал за Мусор. Там бил изключително впечатлен от логическата консистенция на коментара на Мадхва „Шуддха-двайта” върху Веданта сутрите. Затова станал ученик в тази школа и заживял в манастира Таттвавади. След като приел саннйас, той се преместил в Пурушоттам Кшетра, където предизвикал мнозина от местните учени на дебати, демонстрирайки дълбочината на ерудицията си. Скоро славата му се разнесла из областта.

По-късно обаче той срещнал Радха Дамодар Госвами, учен от Канаудж, под чиито напътствия изучил в пълни подробности „Шат-сандарбха” на Джива Госвами. Убеден в превъзходството на Гаудия Вайшнава философията, той приел посвещение от Радха Дамодар Госвами. Така бил посветен в линията на Нитйананда Прабху. Ето неговата ученическа последователност: (1) Гаури Дас Пандит, (2) Хридай Чайтанйа Пандит, (3) Шйамананда Прабху, (4) Расикананда Дева Госвами, (5) Нитйананда Госвами, (6) Радха Дамодар Госвами, (7) Баладева Видябхушан.

След това Баладева продължил своето изучаване на Гаудия литературата при Питамбар Дас, а по-късно учил „Бхагавата Пурана” при Вишванатх Чакраварти. Той също приел робата на Вайшнавски вайраги, получавайки името Еканти Говинда Дас.

Творбите на Баладева

Баладева приел заръката на Вишванатх Чакраварти Тхакур да отиде в Джайпур, където се молил на муртито на Рупа Госвами, Говиндаджи за благословиите да напише коментар върху Веданта Сутра. Тогава той съставил „Говинда-бхашйа” и я занесъл в Галта, където победил в дебат другите сампрадайи, защитавайки репутацията на школата Гаудия. След тази случка той получил титлата Видябхушан.

Освен коментарът към Веданта Сутра, Баладева Видябхушан написал още 23 книги.

Казва се, че той установил служене към муртито Виджая Гопал в Галта. Двама от най-видните му ученици били Уддхава Дас и Шри Нанда Мишра.

В последователността от истински духовни учители, съставляваща Брахма-Мадхва-Гаудия-Сарасвата сампрадая, името на Баладева Видябхушан трябва да бъде помнено неотменно. Простото демонстриране на свързаност чрез посвещение в някоя фамилна последователност от посвещаващи учители не прави от някого истински учител. Той трябва да покаже пълна посветеност към върховната истина, брахма-ништха. Само един чист отдаден би могъл да бъде наречен истински гуру. Затова Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пише: „Отдавам почитанията си на Вишванатх и на всички негови ученици като Баладева, на последователят на Баладева, Джаганнатх и на неговият най-скъп следовник Бхактивинод Тхакур.”