Нашата мисия

Според Ведите ваишнава се нарича онази личност, която е изпълнена с мир. Готова да отдава почит на другите без очакване, тя е нежна и чиста, милостива и толерантна, чистосърдечна и състрадателна, регулирана в храненето и обноските си. Такъв човек е победил глада, жаждата, оплакването, завистта и похотта. Той е приел Бога за единствено възможно убежище.

Следвайки ваишнавския идеал, ние се опитваме да развиваме и разпространяваме тези ценности, за да изградим едно общество изпълнено с любов, чистота и мъдрост. В него всяко нещо хармонично намира своето място. Заръките на ведическите писания са нашата пътеводна светлина. Така, с протегната ръка към древността на Изтока, ние търсим истинската безусловна  любов, такава, каквато е усетена и видяна от множество светци и мъдреци.

Нашият път е пътят на любовта към Бога – бхакти, а нашата мисия е съхраняването на тази чиста любов. Посредством звука на великите, древни мантри, ние търсим и намираме себе си отвъд егоизма, в служене и обич към най-висшата и мистична цел в човешкия живот – връзката с Бога.

Скъпи читателю, ако мечтаеш да живееш в свят изпълнен с такива качества и ценности, то си добре дошъл! Можеш да се включиш, посещавайки лекциите и събитията, които организираме, да участваш с идеи и общуване, както и с помощ в различните дейности в областта на образованието, културата, религията, здравето и екологията, организирани от Българското Ваишнава Общество.

Ято