Джая екадаши (Бхаими екадаши)

Махараджа Юдхиштхира казва: “О, Всевишни Шри Кришна, слава на Теб! О, Владетелю на вселената, Ти си единственият източник на четирите вида живи същества – родените от яйца, от влага, от женска утроба и от потта. Ти си причината на всички причини. Ти си създателят, поддържащият и разрушителят на всичко. Мой Господи, Ти така милостиво ми …

Повече

Шат-тила екадаши

Далба Риши казал на Пуластя Муни: “Когато душата влезе в контакт с материалната енергия, тя веднага започва да извършва различни греховни дейности – кражби, убийства, непозволен греховен секс”. Тя може да извърши и много по-тежки престъпления – дори и убийство на брамин. О, ти, най-безупречен, кажи ми как тези нещастни души могат да избегнат наказанията, …

Повече

За Екадаши

(от Шрила Шридхара Махарадж) Екадаши се счита за най-любимия ден на Кришна, в който преданите се въздържат от материални дейности. Екадаши е апракрита. Апракрита значи като пракрита, но не светско, а свръхземно. Предупредени сме, че Екадаши не е нещо земно, макар да изглежда така. Понеже се намира под влияние на луната.

Парама екадаши

Махараджа Юдищира казал: “Всевишни Господи, как се нарича екадашито в тъмната половина на допълнителния месец на високосната година? О, владетелю на всички вселени, в какво се изразява правилното следване? Бъди милостив, дай ми това знание.” Върховният Бог Шри Кришна отвърнал: “Юдищира, този достоен за прослава ден се нарича Парама екадаши. То дарява могъща благословия за …

Повече

Падмини екадаши

Махараджа Юдищира попитал, „О Джанардана, как се нарича екадашито попадащо в светлата част на допълнителния месец през високосната година? Какво да направим, за да го спазваме правилно? Моля Те, дай ми тези знания.” Върховният Бог, Шри Кришна отговорил: “О Пандава, това екадаши, което се намира в светлата половина на допълнителния месец на високоснатата година, е …

Повече

Харибодхини екадаши

Веднъж бог Брама казал на Нарада Муни: “Скъпи сине, о, най-добър сред мъдреците, ще те запозная със славата на Харибодхини екадаши. То унищожава всички грехове и дава най-великото благо – освобождение на тези мъдри хора, които се отдават на Върховния Бог. О, най-добър сред брамините, това, което ще постигнеш чрез ритуално умиване в река Ганг, …

Повече

Рама екадаши

Юдхиштхира Махараджа казал: “Джанардана, о, защитнико на всички същества, как се нарича екадашито, което се намира в тъмната половина на месец картика (октомври-ноември)? Моля Те, разкрий ми това съкровено знание”. Върховният Бог Шри Кришна отвърнал: “Ти, който си лъв сред царете, изслушай Ме. Екадашито, което се намира в тъмната половина на месец картика, се нарича …

Повече

Папанкуша екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Мадхусудана, как се нарича екадаши, което се намира в двете светли седмици на месец Ашвина (септември-октомври)? Моля те, бъди милостив и ми разкажи за него.“ Върховният Бог Шри Кришна отвърна: “Царю, чуй как ще ти разкажа за славата на Папанкуша екадаши, което те спасява от всички грехове. В този ден всички трябва да обожават Падманабха, …

Повече

Индира екадаши

Юдхиштхира Махараджа казал: “Мадхусудана, о, победителю на демона Мадху, кажи ми, моля те, как се нарича това екадаши, което се намира в тъмната част на месец Ашвина (септември-октомври)? Моля Те, разкажи ми за неговата слава.” Върховният Бог Шри Кришна отвърнал: ”Този свят ден се нарича Индира екадаши. Ако човек пости през този ден, всички негови …

Повече