Стъпил върху раменете на титани

(От Рамвиджай, 16 август 2023, Лудащо) Оригинално мислене Какво представлява процесът на мислене? Нека разширим въпроса: ние като човешка конструкция сме много подобни. Може да се каже, че разликите в нашето ДНК са много, много малки. Умът ни е устроен по един и същи начин. Може ли да се каже въпреки това, че мислим различно? …

Повече

Бхактивинод Тхакур за Месец Пурушоттама

Ом Вишнупада Шрила Бхактивинод Тхакур статия от списание «Саджджана-тошани», 1928 година (През 2020 г. месец Пурушоттама Маса започва на 18 септември и завършва на 16 октомври) Смарта- и парамартха-шастри  Ведическите писания се разделят на две части: смарта и парамартха. Тези, които по своята адхикара (квалификация) са достойни да следват писанията смарти, са привлечени по естествен начин …

Повече

Да се учим да обичаме всички (Аудария Дхама Прабху)

Из лекция на Аудария Дхама Прабху, 28.01.2017, йога-студио „Мандала“ Казахте, че не можем да постигнем Кришна самостоятелно, а трябва да служим на чист предан и така ще постигнем Кришна. Но как да разберем кой е чист предан? Аудария Дхама Прабху: В това е проблемът – ние се опитваме да търсим у другите абсолютна чистота. Като …

Повече

Аз съм душа

Шридхара Махарадж, из „Субективната еволюция на съзнанието“ Най-напред е умът, манах, зад него е интелигентността, буддхи, а след това душата, атма. Душата е вечно-млада; тя не умира. Душата е вечна, постоянна. Казано е в Упанишадите и в „Гита”: веднъж успеем ли да срещнем душата си, тогава в живота ни настъпва коренна промяна. Тогава със смайване …

Повече

Бхакти йога – опасна любов

автор: Рамвиджай дас Нарекли сме днешната лекция „Бхакти Йога – опасна любов”∗ и няма нищо преувеличено в това заглавие. Всъщност „бхакти” е една много стара санскритска дума, която включва в себе си две значения: едното е „любов” и другото е „преданост”. Тоест, това означава любов, която е в настроение на преданост. „Йога” е по-популярна дума, …

Повече

Говинда, Дамодара, Мадхавети – в същината на имената

Празникът по повод тридесетата годишнина от публикуването на списание „Раковина“ беше закрит с музикална медитация, водена от група „Киртан соул“. Текстът на последната изпълнена песен беше следният: „Говинда, Дамодара, Мадхавети“. 

Асато ма сат гамая – явният и скритият смисъл на мантрата, Свами Тиртха

Асато ма сат гамая Тамасо ма джьотир гамая Мритьор ма амритам гамая (Брихадараняка упанишад 1.3.28) Пътят на мантрата Тази молитва произлиза от едно много древно индийско писание, от един Упанишад – Упанишад означава тайно учение. Ние можем да научим тази тайна в близкото общуване със садху, със свети личности. Тайните затова са тайни, защото не …

Повече

За възвишената позиция на Радхарани: Вода в пробита стомна

Шрила Шридхара Махарадж, „Търсейки с обич изгубения слуга”   За да докаже възвишената позиция на Радхарани, един ден Кришна като че внезапно се разболял. Докато лежал болен, Той се появил в друг облик, като тайнствен лекар, и рекъл: „О, Яшода, чух, че момчето ти е хванало някаква болест. Така ли е?” „Да, да, но кой …

Повече