Шлока мала

Гирлянд от стихове (римувани преводи на ваишнавски поеми) (Превод: Манохари даси, Сарвабхаума дас)

Малати мала

Гирлянд от жасминови цветчета Шри Радха Сахасра Нама Стотра (Хилядата имена на Радхарани) от „Нарада Панчаратра“ (Превод: Манохари даси, Сарвабхаума дас)