108-те имена на Кришна

Молитвата на 108-те имена на Кришна е наниз от имената на Бога, основаващи се главно на Неговите добродетели, дейности и живот. Всяко име е свързано с изразяване на почитание (ом намаха), превръщайки списъка в молитва на преклонението и възхвалата.“ Традицията на Ведическите напеви е включена в Списъка с нематериалното културно наследство на човечеството, съставен от Юнеско. Съвместното …

Повече